Bloghttp://telicak.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskSlovensko má na Viac. (telicak)Diskreditáciou svojich protivníkov s ktorými nedokáže komunikovať je známy. Svojou agresivitou pripomína siláka, ktorého výraz má kontúry kniežaťa Potemkina. Autoritou sa môže pýšiť len v objatí svojich charakterovo zblížených verných. Čitateľný ako číry kryštál je tento pán - spolu s jeho osobnými ambíciami, zo Súmračnej.Wed, 19 Mar 2014 09:30:00 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/351777/Slovensko-ma-na-Viac.html?ref=rssPýtať sa, je niekedy nebezpečná avšak potrebná vlastnosť... (telicak)Nie vždy je správne mlčať a to hlavne tam, kde namiesto očakávaného osohu prináša táto činnosť skôr pravý opak, ktorý z dlhodobého hľadiska môže uškodiť tým, ktorí sa z objektívnych dôvodov brániť nemôžu. Pýtať sa, je v danej situácii jedna z možností, prostredníctvom ktorej by sme mohli vniesť trocha svetla do už aj tak často zdeformovanej reality, ktorá nám namiesto prívetivého a koketného prijatia ponúka skôr svoju chladnú a nehostinnú tvár do ktorej nie je vždy príjemné sa zadívať...Fri, 14 May 2010 10:37:16 +0200https://telicak.blog.sme.sk/c/228682/Pytat-sa-je-niekedy-nebezpecna-avsak-potrebna-vlastnost.html?ref=rssSyndróm „Guru“ – negatíva samozvaných vodcov. (telicak)„Guru" je poväčšine jednotlivec oplývajúci mocou - viesť, spravovať a riadiť život jemu zverených (p)oddaných. Negatíva daného statusu sa môžu premietnuť do foriem, ktoré namiesto povznesenia, môžu človeka priviesť do slepej uličky, kde namiesto naplnenia prianí a túžob - ktoré s nádejou vkladal do rúk svojho „záchrancu", dôjde poväčšine k bolestnému pre život však potrebnému vytriezveniu.Fri, 27 Nov 2009 15:43:18 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/211537/Syndrom-Guru-negativa-samozvanych-vodcov.html?ref=rssMoc - ópium pre vyvolených!? (telicak)Upravovať život iným ľuďom ti pripadá ľahké. Veď keď ho upravíš zle, nebude zle tebe, ale im. (Lev .N. Tolstoj) Zaujímavá myšlienka, ktorá by mala odznieť  - na tých miestach, kde hrozí zneužitie moci - prejavujúcej sa na ľuďoch, majúcich úmysel žiť zodpovedne a hlavne normálne...Mon, 24 Aug 2009 13:46:11 +0200https://telicak.blog.sme.sk/c/202985/Moc-opium-pre-vyvolenych.html?ref=rss„Nem rozumieme“ – „intelektuálom” z SNS... (telicak)Priznám sa, že komentovanie - správania sa a činov, našich politikov som nepovažoval za obzvlášť dôležité a potrebné. „Intelektuáli" z SNS ma však presvedčili, že zareagovať je niekedy potrebné...:)Mon, 30 Mar 2009 18:30:07 +0200https://telicak.blog.sme.sk/c/188844/Nem-rozumieme-intelektualom-z-SNS.html?ref=rssPôst - čas pre nás.. (telicak)Čas pôstu, v ktorom sa momentálne nachádzame by mohol byť pre nás časom stíšenia sa a hľadania toho podstatného pre náš život. Tým dôležitým, na čo by sme mohli sústrediť svoje sily je intenzívnejšie budovanie vzťahu s Bohom a s našimi blížnymi - a to je vlastne tým podstatným zmyslom pôstu. K tomu, aby sme dokázali užšie budovať vzťah s Bohom a následne s blížnymi je potrebné stíšenie sa - započúvanie sa do potrieb tých s ktorými žijeme..Tue, 10 Mar 2009 18:57:04 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/186338/Post-cas-pre-nas.html?ref=rssTranscendentno v živote L. Wittgensteina. (telicak)L.Wittgenstein je jeden z najväčších filozofov vôbec - ktorí žili v 20. storočí. Svojimi myšlienkami podnietil mnohých k uvažovaniu nad problémom hovorenia o svete (o tom čo nás obklopuje a s čím sme každodenne  konfrontovaní), do ktorého sme zasadení a svete, ktorý nás presahuje - svet, ktorý možno s ťažkosťou (nemožnosťou) popísať pomocou empirických viet - vychádzajúcich z diskurzu modernej vedy. Reflexia jeho najznámejšieho diela Traktátu logicko - filozofického viedla (a vedie) mnohých k tvrdeniu, že Wittgenstein sa stavia proti realite nás presahujúcej, proti transcendentnu (náboženskej skúsenosti). Je tomu naozaj tak..?Fri, 20 Feb 2009 16:54:36 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/183930/Transcendentno-v-zivote-L-Wittgensteina.html?ref=rssSmrť a jej stanovenie.. (telicak)Ako možno stanoviť (biologickú) smrť človeka? Otázka, ktorá nám poskytuje prostredníctvom modernej vedy a filozofie široké spektrum odpovedí. Pokúsime sa bližšie vytýčiť a určiť medze pojmu smrti z hľadiska filozofie a modernej vedy. Aký je vlastne rozdiel medzi klinickou a biologickou smrťou? Následne, aké sú podmienky stanovenia biologickej smrti? Kto vlastne môže s istotou stanoviť smrť človeka, filozofia alebo veda? Môžeme stavať na postulátoch vedy, ktorá tvrdí, že definícia smrti tela človeka spočíva v smrti jeho mozgu? Stráca človek takouto definíciou smrti svoju identitu? Táto otázka podmieňuje ďalšiu otázku: Čo tvorí identitu človeka, je to mozog? Alebo je to princíp, ktorý neberie v úvahu mozog? [...]Sun, 01 Feb 2009 19:04:59 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/181379/Smrt-a-jej-stanovenie.html?ref=rssPokus o nemožné.... (telicak)Dvaja väzni v susedných celách spolu komunikujú klepaním na stenu. Stena ich navzájom oddeľuje, avšak je tým (jediným možným) čo im zároveň dovoľuje medzi sebou komunikovať. Podobne to často platí  pre nás a Boha – každé oddelenie môže byť zároveň spojením – zapísala si vo svojej autobiografii francúzka mysliteľka, mnohými nazývaná ako nepokrstená katolíčka – Simon Weil.Sun, 18 Jan 2009 20:33:02 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/179657/Pokus-o-nemozne.html?ref=rss..sviatky nás ľudí. (telicak)Ponárame sa do ticha noci - prichádzajúcich vianočných sviatkov – sviatkov nás ľudí, kedy sa nám historicky Boh dáva spoznávať prostredníctvom svojho Slova v osobe Ježiša. Prichádza k človeku (k nám), ktorý je zranení hriechom - či už svojim alebo hriechmi iných. Prichádza obviazať to čo je ranené, podoprieť to čo je zlomené, [...]. Neprichádza k nám v jase slávy, nezráža nás na kolená – rodí sa v maštali. Prichádza a odhaľuje svoju podstatu – a to Lásku, ktorú každý z nás vo svojom živote potrebuje. Stáva sa nám blízkym –Emanuelom (Boh s nami).Wed, 24 Dec 2008 16:01:54 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/176527/sviatky-nas-ludi.html?ref=rssPrekonávajúc seba rastieme - Karl Jaspers (telicak)Život často mnohým kladie pod nohy situácie, ktoré sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Časom sa však ukazuje, že popri ich náročnosti riešenie predsa (možno nie jednoduché) existuje. Rast človeka je (i keď bolestne) podmienený aj prostredníctvom konfrontácie s hraničnými situáciami: rozpadu vzťahov, uvedomenie si utrpenia, strachu, pocitu viny, vlastnej smrti [...]. Človek zisťuje, že zvládnuť danú situáciu (hraničnú) predchádzajúcim spôsobom života (spôsobom, ktorým žil doteraz) nemôže. Vyžaduje si to z jeho strany akoby experiment (o úspechu ktorého dopredu s istotou presvedčený nie je) - hraničné situácie sa takto pre človeka stávajú nielen možnosťou vyrovnať sa s predchádzajúcim životom, ale aj možnosťou autentického bytia (žitia) prostredníctvom ktorého človek nachádza sám seba....Sun, 14 Dec 2008 19:02:22 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/175456/Prekonavajuc-seba-rastieme-Karl-Jaspers.html?ref=rssLáska je to podstatné v živote človeka - V.E. Frankl. (telicak)Láska je to posledné a najvyššie k čomu sa človek môže vzopnúť - V.E. Frankl. Najhlbšia potreba človeka je potreba milovať. Tým, že sme milovaný a milujeme, sa z nás vytráca strach pred izoláciou a opustenosťou. Láska sa stáva takto aktívnou a utvárajúcou silou v človeku, silou, ktorá preráža bariéry, ktoré delia človeka od ostatných a v neposlednom rade ho zjednocuje s inými. Láska takto prelamuje pocit izolácie a odlúčenosti - človek pritom ostáva sám sebou a zachováva si svoju celistvosť. Budovanie lásky je však nemožné bez schopnosti milovať, bez skutočnej pokory a obdivu toho druhého....Sun, 07 Dec 2008 16:23:16 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/174616/Laska-je-to-podstatne-v-zivote-cloveka-VE-Frankl.html?ref=rss....a my ho nehľadáme! (telicak)Čas adventu je charakterizovaný prípravou - nie len hektickým, síce potrebným zháňaním a prípravou vianočného stola a prekvapení pre blížnych, ale aj prípravou svojho vnútra na prijatie tajomstva vianočných sviatkov, sviatkov nás samých – sviatkov človeka, kedy sa historicky božie Slovo telom stáva a prebýva medzi nami v osobe Ježiša. Stáva sa jedným z nás, stáva sa človekom. Advent môže byť pre nás časom očakávania a hľadania toho božieho a podstatného v našom živote - ako je láska, pochopenie [...] - ktoré je potrebné pre náš osobný (životný) rast.....Fri, 05 Dec 2008 10:54:00 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/174390/a-my-ho-nehladame.html?ref=rssČlovek je tajomstvo, ktoré je potrebné odhaliť – F.M. Dostojevskij (telicak)Známy román Bratia Karamazovci je záverečnou výpoveďou F.M. Dostojevského – jeho myšlienkového a umeleckého zápasu o človeka. Spodobil v ňom troch bratov – vo forme mýtov (ľudového rozprávania a náboženstva). Autor poukazuje na rôzne životné „pravdy“ (programy života), ktoré sú prezentované jednotlivými postavami románu. Tieto pravdy autor necháva navzájom medzi sebou zápasiť, zrkadliť sa a hlásať....Mon, 24 Nov 2008 16:51:01 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/173124/Clovek-je-tajomstvo-ktore-je-potrebne-odhalit-FM-Dostojevskij.html?ref=rssUčiť sa múdrosti života, nie ceste gýču.... (telicak)Život každého z nás je často vnímaný ako zložitý, môžeme povedať neprehľadný (čas a osobná skúsenosť tomu dávajú za pravdu), zmätený, bombardovaný najrôznejšími podnetmi a požiadavkami, vystavený protikladným túžbam a motívom, zmenám nálad a nestálosti vernosti, hnaný pocitom nebezpečia a nezvládnutého strachu....Wed, 19 Nov 2008 15:36:34 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/172493/Ucit-sa-mudrosti-zivota-nie-ceste-gycu.html?ref=rssHlbina je synonymom tajomstva a výzvy. (telicak)Boh nie je mentálna konštrukcia, ale „hlbina bytia“. Kto chce hľadať živého Boha a skutočne nasledovať Krista, musí mať odvahu učiť sa plávať na hlbine, nie na plytčine. Boh je totiž hĺbka, na plytčine žiadny nie je...Sat, 15 Nov 2008 19:39:22 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/172003/Hlbina-je-synonymom-tajomstva-a-vyzvy.html?ref=rssIndivividualizmus náš každodený - Fiodor Michajlovič Dostojevskij (telicak)Dostojevskij popisuje človeka v románe Bratia Karamazovci ako "mnohovrstevnú skutočnosť". Autor najväčší problém vidí v individualizme človeka (v rôznych formách), ktorý ho ochudobňuje a z dlhodobého hľadiska oberá o to najdôležitejšie o vzťahy a v konečnom dôsledku aj o to čo mu je "najdrahšie" a čo si myslel, že "bezpečne" vlastní...Fri, 14 Nov 2008 18:40:41 +0100https://telicak.blog.sme.sk/c/171894/Indivividualizmus-nas-kazdodeny-Fiodor-Michajlovic-Dostojevskij.html?ref=rss